Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė“