Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai, patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T1-55 (registruota Juridinių asmenų registre 2017 m. balandžio 3 d.)

Paskelbta