• Taikos g. 11, LT-93121 Neringa
  • +370 469 52 164
  • +370 604 10 451
  • +370 469 59 297
  • info@neringospspc.lt

Greitosios medicinos pagalbos stotis teikia pagalbą visą parą. Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims be jokių išimčių.

Darbo laikas:

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą.

Kontaktai:

Bendrasis pagalbos telefonas – 112;

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinė – 033

Paslaugos teikiamos visą parą:
būtinoji medicinos pagalba pacientams įvykio vietoje nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms; esant indikacijoms – skubus paciento nugabenimas į ligoninės priėmimo skyrių.

Į įvykio vietą greitosios medicinos pagalbos brigada vyksta iš karto gavusi iškvietimą – įvykus:
nelaimingiems atsitikimams:
kelių eismo, orlaivių, geležinkelio ir kitoms avarijoms;
gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių arba ekstremalių situacijų atvejais;
ūmiai apsinuodijus;
žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;
nukentėjus gaisruose;
skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo nepakankamumui (sutrikimui), švokščiamam kvėpavimui ar patologiniam seilėtekiui;
patyrus įvairios lokalizacijos traumų su magistralinių kraujagyslių pažeidimu, su masyviu išoriniu kraujavimu, šautinių, durtinių žaizdų, kritimo iš daugiau kaip 2 metrų aukščio atvejais ir kt.;
įkandus gyvūnui, vabzdžiui, ropliui (esant gyvybei pavojingų požymių);
ūmių alerginių reakcijų atvejais (esant gyvybei pavojingų požymių);
esant bendram kūno atšalimui su letargijos požymiais (esant kūno temperatūrai mažiau kaip 35 0C);
nudegus (daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto esant paviršiniam nudegimui ar daugiau kaip 3 proc. esant gilesniam nudegimui);
saulės ar šilumos smūgio atvejais (esant didesnei kaip 40 0C kūno temperatūrai, mieguistumui, sąmonės sutrikimui, vėmimui);
ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;
įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);
esant gyvybei grėsmingoms būklėms:
mirštant;
esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustojus kvėpavimui, staiga atsiradus obstrukcijai, dusuliui ir kt.);
esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies ritmui, ūmiai atsiradus skausmui krūtinėje ir kt.);
esant ūmiam kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, galvos svaigimui, sutrikus kalbai ar esant kitų centrinės nervų sistemos pažeidimo požymių;
ūmiai atsiradus kraujagyslių sistemos nepakankamumui (esant šaltai, drėgnai, „marmurinei odai“, staiga atšalus, išbalus galūnei);
staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;
atsiradus įvairios etiologijos traukuliams;
tirpstant galūnėms, esant parezei ar paralyžiui;
esant ūmiam, labai stipriam skausmui dėl įvairių priežasčių;
esant ūmiam regėjimo sutrikimui;
esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;
esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35 0C arba daugiau kaip 39,5 0C;
kviečiant pas vaiką iki 1 metų amžiaus (esant elgesio pasikeitimams, verkšlenimui, mieguistumui ir kt.);
esant nėštumo komplikacijoms (kraujavimui, nutekėjus vaisiaus vandenims, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
prasidėjus gimdymui (esant kraujavimui, traukuliams, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
pakartotinai ir gausiai vemiant ir (ar) profuziškai viduriuojant;
esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui:
bandant nusižudyti;
agresijos arba smurto, kurie kelia grėsmę aplinkiniams ar pačiam pacientui (vykstama kartu su policijos pareigūnais) atveju;
prireikus skubiai pervežti iš namų ar viešųjų įstaigų, ambulatorines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) į ligonines, kai vežant reikia teikti skubiąją medicinos pagalbą;

Kitais atvejais, jei kvietimo metu nėra laisvos greitosios medicinos pagalbos brigados, į įvykio vietą vykstama per 30 min. nuo iškvietimo užregistravimo šiais atvejais:

nušalus;
paūmėjus lėtinėms ligoms, tačiau nesant pavojingų gyvybei požymių (jei registruojant kvietimą pavyksta tai nustatyti);
kai paciento sveikatos būklė nėra pavojinga gyvybei ir kai būtinoji medicinos pagalba nereikalinga, tačiau pacientas arba artimieji kategoriškai reikalauja atvykti
Iškvietimai, kurie peradresuojami kitoms institucijoms:

jei išsakomi nusiskundimai, susiję su sveikatos išsaugojimo, ligų profilaktikos, gydymo, slaugos ir kitais sveikatos priežiūros klausimais. Pacientams rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į ASPĮ, su kuria šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį, priėmimo-skubios pagalbos skyrių (šeimos gydytojo nedarbo metu) arba patariama telefonu, jei to pakanka pacientui;
kreipiantis girtaujantiems, triukšmą keliantiems asmenims. Pranešimai/iškvietimai nukreipiami policijai.
Kai pacientas nori tik greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančio dispečerio patarimų telefonu – greitosios medicinos pagalbos brigada nesiunčiama.

Nemokamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos:

GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:
GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.
Mokamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos:

Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti. Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
Pacientų pervežimas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos). Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
Pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ). Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės. Apmoka pacientas savo lėšomis.