Informacija apie įgyvendinamą projektą

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Neringos savivaldybėje“

Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0016 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Neringos savivaldybėje“.

Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Neringos savivaldybėje. Projekto metu bus įrengtas vienas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas ir vienas DOTS (tiesiogiai stebimo tuberkulioze sergančių trumpo gydymo paslaugų teikimo) kabinetas bei įsigyta transporto priemonė siekiant pacientų namuose teikti ir vykdyti onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.

Projekto partneris – Neringos savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė 33 403,15 Eur, iš jų 30 897,91 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Neringos savivaldybės biudžeto lėšos – 2502,24 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019-03-08.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-08-31.

-