Informacija apie karantiną

Sritis

Reguliavimas

Teisės aktai

Dėl karantino paskelbimo

Įsigalioja 2020-11-07

 KARANTINO TRUKMĖ

nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val.

ASMENŲ JUDĖJIMAS  UŽSIENIEČIAMS

Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

 • Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;
 • užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą r dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą
 • užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
 • NATO, diplomatams;
 • ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;
 • sveikatos specialistams;
 • sportininkams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui;
 • menininkams;
 • žurnalistams;
 •  tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims;
 • asmenims dėl studijų;
 • užsienio investuotojams;
 • dėl dalyvavimo artimųjų laidotuvėse.

 

ASMENŲ JUDĖJIMAS LR TERITORIJOJE

Viešose vietose

 • būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius;
 • laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
 • laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius;
 • vyresni nei 6 metų asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, išskyrus:
  • sportuojant;
  • fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;
  • paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;
  • neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;
  • už gyvenamosios vietovės ribų ir kai šalia 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.
 • Keleivinio transporto maršrutais – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu.

 

Rekomenduojama:

 • riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų;
 • nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti taip, kad jose dalyvautų ne daugiau nei 10 asmenų ir dėvėtų kaukes;
 • riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ir (ar) namų ūkių nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) namų ūkių nariams ir dėvėti kaukes;
 • veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

 

ŪKINĖ VEIKLA

Įmonės, įstaigos

 • darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.

 

Prekybos vietos, paslaugų teikimas

 • užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Apgyvendinimas

 • apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei po 2 asmenis, išskyrus šeimos narius;
 • bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių).

 

Švietimas

 • ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi;
 • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu;
 • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;
 • neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus atvejus, kai mokymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ne didesnėmis kaip 5  žmonių grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;
 • profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalis) vykdomi nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu.

 

Socialinės paslaugos

 • draudžiamas gyventojų lankymas;
 • teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

 

Sveikatos priežiūra

 • draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14  metų ir gimdyvių lankymą;
 • ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:
  • odontologijos paslaugos;
  • nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;
  • vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos;
  • vykdant ligų prevencijos programas;
  • įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos.

 

Draudžiama veikla

 • sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla;
 • kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto veikla, šventės, mugės, festivaliai;
 • viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus:
  • maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;
  • viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių teritorijose ir (ar) patalpose.

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

TEISĖS AKTAS

-