Konferecija dėl Europos ateities

2019 m. gegužę vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos piliečių. Tai didžiausias rinkėjų aktyvumas per dvidešimt metų, kuris rodo, kad piliečiai domisi ir nori aktyviau dalyvauti Europos politikos procesuose. Europiečiai tikisi, kad Europos Sąjunga (toliau – ES) aktyviai spręs dabar kylančius ir būsimus iššūkius. Gerbdamos šiuos lūkesčius ES institucijos kartu su valstybėmis narėmis sušaukė Konferenciją dėl Europos ateities (toliau – Konferencija), kurioje pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos kaip lygūs partneriai dalyvautų formuojant ES ateities darbotvarkę.

Europiniu lygiu Konferencija prasidėjo gegužės 9 d., ir įvairios jai skirtos veiklos bei renginiai visoje Europos Sąjungoje tęsis iki pat 2022 m. vasaros pradžios. Piliečiai yra Konferencijos dėmesio centre. Jos kontekste vykstančių diskusijų temos yra siūlomos piliečių, skirtos piliečiams, susijusios su piliečiams rūpimais klausimais. Tarp aktualiausių temų išskiriamas ekonomikos atsigavimas po pandemijos, skaitmeninė transformacija, klimato kaita, demografiniai iššūkiai. Mūsų visų bendras tikslas – pasistengti, kad žinia apie jau vykstančią Konferenciją pasiektų kuo daugiau Lietuvos piliečių ir jie naudotųsi galimybe prisidėti prie Europos ateities vizijos kūrimo.

Nuoroda į skaitmeninę Konferencijos platformą 

-