Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 “Šeimos gydytojas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

Paskelbta