Sveikatos priežiūros paslaugų gavimo tvarka asmenims, atvykysiems iš ukrainos

-