Asmenų skundus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų aptarnavimo  kokybės gydymo įstaigose nagrinėja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi 2013-02-06 įsakymu Nr. T1-137 patvirtintu Pacientų skundų nagrinėjimo  Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašu,kuris nustato asmenų skundų priėmimo, įforminimo reikalavimus, jų nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir apskundimo tvarką.

Paskelbta