• Taikos g. 11, LT-93121 Neringa
  • +370 469 52 164
  • +370 604 10 451
  • +370 469 59 297
  • info@neringospspc.lt

Asmenų skundus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų aptarnavimo  kokybės gydymo įstaigose nagrinėja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi 2013-02-06 įsakymu Nr. T1-137 patvirtintu Pacientų skundų nagrinėjimo  Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašu,kuris nustato asmenų skundų priėmimo, įforminimo reikalavimus, jų nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir apskundimo tvarką.