• Taikos g. 11, LT-93121 Neringa
  • +370 469 52 164
  • +370 604 10 451
  • +370 469 59 297
  • info@neringospspc.lt

Asmenų skundus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų aptarnavimo  kokybės gydymo įstaigose nagrinėja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi 2013-02-06 įsakymu Nr. T1-137 patvirtintu Pacientų skundų nagrinėjimo  Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašu,kuris nustato asmenų skundų priėmimo, įforminimo reikalavimus, jų nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir apskundimo tvarką.

Paskelbta